Forums Eastern Europe Poland zakaz zawracania

This topic contains 1 replies, has 1 voice, and was last updated by Robert Kryczalo 4 years, 12 months ago
  • Robert Kryczalo

    Na tym skrzyżowaniu nie można zawracać jadąc z północy a także z południa ulicą ks. Warcisława I ze względu na sygnalizator (światło) S-3.

    Robert Kryczalo

    Proszę zignorować tą informację, na skrzyżowaniu można zawracać z obu kierunków.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.