Forums Eastern Europe Poland Wyłaczony odcinek DK6;E28

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Magdalena Bieniasz 5 years, 8 months ago
  • Robert Sałata

    Ten fragment drogi został zamknięty i przerobiony będzie na drogę wspomagającą serwisową budowanej S6. Ruch z DK6;E28 przerzucono na drogę po północnej stronie budowanej S6.

    Magdalena Bieniasz

    Dziękujemy, sprawdzimy te informacje i wprowadzimy do naszej mapy.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.