Forums Eastern Europe Poland Węzeł Rumia Janowo

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Slawomir Wozniak 2 years, 3 months ago
  • Slawomir Wozniak

    Węzeł jest oddany do użytku od kilku miesięcy dokładnie w takim kształcie, jak przeze mnie wprowadzony.
    Wprowadzam korekty po raz n-ty a za każdym razem ktoś kompletnie je zniekształca, pozostawiając sieczkę bez żadnego sensu. Do oddania w części północnej pozostał tunel pod torami, który ma być oddany do końca 2022 roku.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.