Forums Eastern Europe Estonia Tee segmendid

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Ingrid HERE 1 year, 8 months ago
  • Georg Leht

    Paljud teed kaardil on joonistatud nii, et need koosnevad mitmetest järjestikku pisikestest segmentidest, mis on omavahel sirge “ristmikuga” ühendatud. Kas selliseid segmente on võimalik kuidagi ühendada, ilma et peaks kustutama sellist sorti lühikese teelõigu vahepealt ja seejärel venitama kaks otsa kokku?

    Ingrid HERE

    Tere, Georg
    Teede paljudeks segmentideks jagamine võib esialgu tõesti tunduda mittevajalik, kuid see on erineva info edastamiseks. Segmentidel võib olla erinev näiteks piirkiirus, teekate, ligipääsupiirang, sõiduradade arv. Teiseks on need seotud liikluskorraldusvahendite asukohaga. Seega, me ei soovita olemasolevaid segmente kustutada või kokku liita.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.