Forums Eastern Europe Poland słowo “ulica” przed nazwą ulicy

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Maciej K 1 month, 3 weeks ago
  • Jerzy Kowalewski

    We wszystkich nazwach ulic na mapach w Polsce przed właściwą nazwą ulicy jest dodane słowo “ulica”. Przykład: nazwa ulicy: ulica Zwycięstwa, ulica Miła itd. Słowo to, według mnie, jest niepotrzebne i powinno być usunięte ze wszystkich nazw ulic. Powoduje to między innymi, że w nawigacjach samochodów Volkswagen korzystających z map HERE komunikaty nawigacji zawierają dwukrotnie słowo “ulica”. Przykład: “skręć lewo w ulicę ulica Zwycięstwa”, “skręć w prawo w ulicę ulica Miła” itd.

    Maciej K

    Podbijam, to jedyna nawigacja, która ma tak zapisane ulice w Polsce i jest to trochę nieintuicyjne.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.