Forums Western Europe Sweden Säter Borgaliden

This topic contains 3 replies, has 2 voice, and was last updated by Mikael Dúi Bolinder 5 years ago
 • Karl Svensson

  No thoroughfare. No turnback for trucks or busses. Road part north of Borgarliden is private.

  Mikael Dúi Bolinder

  Vad föreslår du ska göras?

  Karl Svensson

  Jag föreslår att ni slutar visa genomfart från Borgarliden och därifrån till Jutaberget och Vallersjöns Gård..
  Vägen från Borgarliden till Jutaberget är privat och skyltad för ëndast behörig trafik¨. Dessutom mycket brant.
  Allmän trafik till Vallersjöns Gård och Jutaberget skall gå via Kulabodan. Denna väg är del av en vägförening och
  öppen för allmänt bruk.
  Min egen uppdaterade GPS visar, när jag kommer från Skövde eller Stöpen, att jag skall köra från Björstorp, förbi
  Borgarliden och via Jutaberget till Vallersjön där jag bor. Detta är en väg jag ej har befogenhet att köra.
  Tidigare hade vi problem med åverkan på bommar vid vägen som går från vägsamfällighetens väg till Klosterholmen
  pga att GPS visade denna väg (privat, bommad skogsväg) som genomfart. Detta tror jag är åtgärdat efter rapport
  till er.
  Hälsningar
  Karl

  Mikael Dúi Bolinder

  Jag har nu markerat den som “privat”.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.