Forums Eastern Europe Poland Nazwa ulic Techników i nowa droga

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Krystian Bajrakowski 1 month ago
  • Krystian Bajrakowski

    Po wybudowaniu dwóch bloków nadano nazwę ulic, które przebiegają w okolicy tych bloków – Techników. Wybudowano też nową drogę pomiędzy blokami. Na http://www.openstreetmap.org jest pokazany nowy układ ulic i nazw

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.