Forums Eastern Europe Poland Droga nie łączy się już z drogą krajową 91

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Andrzej Bugajski 1 year, 1 month ago
  • Andrzej Bugajski

    Po wybudowaniu ronda połączenie tej drogi z trasą 91 zostało zlikwidowane.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.