Forums Eastern Europe Poland DK92

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Magdalena Bieniasz 5 years, 6 months ago
  • Tomasz Z

    W tym miejscu buduje się skrzyżowanie bezkolizyjne.
    https://i.imgur.com/jZwD2se.jpg

    Magdalena Bieniasz

    Dziękujemy za informację! Wprowadzimy zmiany do map.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.