Forums Eastern Europe Poland Brak nowej drogi w Goleniowie.

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Marta Piechal-Witkowska 2 months ago
  • Bartosz Janik

    Oddano do użytku 12 września, nowo wybudowaną drogę (przedłużenie ulicy Metalowej) w Goleniowie.

    Marta Piechal-Witkowska

    Dziękuję za informację. Przekazuję do edycji.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.