Forums Eastern Europe Poland Brak aktualizacji mapy

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Magdalena Bieniasz 6 years, 4 months ago
 • Krystian Bajrakowski

  Jakiś czas temu Urząd Wojewódzki zmienił przebieg i numery dróg Wojewódzkich w Nowej Rudzie. Droga 385 już nie przebiega przez nową Rudę czyli ulicę NIepodległości. Ta ulica stała się zwykłą drogą Osiedlową, czyli powinna być zaznaczona kolorem białym. Po ulicy Świdnickiej , Piłsudskiego, Cmentarna biegnie nowa droga Wojewódzka (lokalna) 380. Dlatego ten nowy przebieg powinien być zaznaczony jaka droga lokalna (kolor żółty) a przebieg dotychczasowy, i drogi biegnące przez centrum miasta jako drogi osiedlowe (kolor biały). TaKonkurencja jak google maps, openstreet, automapa itd dawno mają aktualny przebieg.. Komunikat i aktualne mapy nowego przebiegu są na stronie zarządcy dróg Wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim czyli http://www.dsdik.wroc.pl

  Magdalena Bieniasz

  Witam,
  przebieg dróg w okolicy Nowej Rudy został ostatnio zmieniony.
  Jeśli chodzi o wskazane miejsce, to ma ono prawidłowy numer drogi (380), jednak oznaczyliśmy tą drogę jako kategorię o 1 stopień niższa niż biegnąca obok DW 381. Sposób wyświetlania (kategoria drogi) nie zawsze będzie się zgadzał z krajową czy wojewódzką klasyfikacją dróg. Np tutaj droga 380 ma kategorię niższą niż 381 ze względu na gęstą zabudowę przy 380, w przeciwieństwie do 381. Kolory dróg mogą być różne w zależności od skali mapy (przykład na załączonych obrazach).
  W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.