Forums Eastern Europe Poland Brak aktualizacji mapy

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Magdalena Bieniasz 6 years, 5 months ago
  • Krystian Bajrakowski

    Jakiś czas temu Urząd Wojewódzki zmienił przebieg i numery dróg Wojewódzkich w Nowej Rudzie. Droga 385 już nie przebiega przez nową Rudę czyli ulicę NIepodległości. Ta ulica stała się zwykłą drogą Osiedlową, czyli powinna być zaznaczona kolorem białym. Po ulicy Świdnickiej , Piłsudskiego, Cmentarna biegnie nowa droga Wojewódzka (lokalna) 380. Dlatego ten nowy przebieg powinien być zaznaczony jaka droga lokalna (kolor żółty) a przebieg dotychczasowy, i drogi biegnące przez centrum miasta jako drogi osiedlowe (kolor biały). TaKonkurencja jak google maps, openstreet, automapa itd dawno mają aktualny przebieg.. Komunikat i aktualne mapy nowego przebiegu są na stronie zarządcy dróg Wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim czyli http://www.dsdik.wroc.pl

    Magdalena Bieniasz

    Dziękujemy za komentarz. Przebieg dróg wojewódzkich w okolicach Nowej Rudy został ostatnio zmieniony. Zmiany są już widoczne w Map Creatorze, ale niestety na wego.here.com jeszcze nie. Wkrótce zmiana wkrótce również tam się pojawi, prosimy o cierpliwość.
    Jak widać na załączonym obrazie, ulica Niepodległości ma inną kategorię (o jeden stopień niższą) niż okoliczne drogi wojewódzkie.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.