Forums Western Europe Sweden Säter Borgaliden Reply To: Säter Borgaliden

Karl Svensson

Jag föreslår att ni slutar visa genomfart från Borgarliden och därifrån till Jutaberget och Vallersjöns Gård..
Vägen från Borgarliden till Jutaberget är privat och skyltad för ëndast behörig trafik¨. Dessutom mycket brant.
Allmän trafik till Vallersjöns Gård och Jutaberget skall gå via Kulabodan. Denna väg är del av en vägförening och
öppen för allmänt bruk.
Min egen uppdaterade GPS visar, när jag kommer från Skövde eller Stöpen, att jag skall köra från Björstorp, förbi
Borgarliden och via Jutaberget till Vallersjön där jag bor. Detta är en väg jag ej har befogenhet att köra.
Tidigare hade vi problem med åverkan på bommar vid vägen som går från vägsamfällighetens väg till Klosterholmen
pga att GPS visade denna väg (privat, bommad skogsväg) som genomfart. Detta tror jag är åtgärdat efter rapport
till er.
Hälsningar
Karl