Forums Eastern Europe Bulgaria t Reply To: t

Aleksandar Todorov

Здравейте,
Благодаря за направените промени! Ако не сте правил снимки, не е необходимо. Снимките са важни тогава, когати има неясни ситуации и не сте сигурни как би трябвало да се кодират.
Оставаме на разположение при други въпроси, както и при желание за контак с нас.
ХИЪР София
София 1606
Бул. Тотлебен 53-55
aleksandar.todorov@here.com
42° 41′ 19″ N. 23° 18′ 13″ E
Поздрави от екипът на ХИЪР България