Forums Eastern Europe Bulgaria t Reply To: t

Dimitar Kolev

Направих малко корекции на пътища, някои са еднопосочни, други са станали пешеходни. Ако трябва доказателсвен материал да правя снимки 🙂