Forums Eastern Europe Czech Republic Úplná uzavírka ulice Pod Brentovou

This topic contains 1 replies, has 1 voice, and was last updated by Solver Tech 1 year, 11 months ago
  • Solver Tech

    uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka komunikace Pod Brentovou.; Objížďka – bez rozlišení: přes: ulice Radlická, ulice Braunova, Vydal: ÚMČ Praha 05

    Wego tudy projede, i když je silnice uzavřena

    Solver Tech

    Viz. prienscrean

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.