Forums Eastern Europe Slovakia "Places" a "mapcreator"

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by S. V. 3 years, 10 months ago
  • Martin Šafr

    Chcem sa spýtať, prečo všetky miesta ktoré sú vyznačené v “mapcreator” nie sú nájdené skrz “places API” ?

    S. V.

    Dobrý deň. Ďakujeme za dotaz. Pomohlo by nám, ak by ste poslali konkrétny príklad. Preskúme ho a budeme Vás informovať.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.