Forums Eastern Europe Czech Republic Neprůjezdná silnice

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Martin Švec 1 year, 7 months ago
 • Solver Tech

  silnice III/10519, Křečovice, okr. Benešov – je uzavřena

  uzavřeno práce na inženýrských sítích , úplná uzavírka č. III/10519, ve staničení cca km 0,080 – 0,123 (v obci Křečovice), na pozemku parc. č.1691 v katastrálním území Křečovice u Neveklova, od křižovatky u Obecního úřadu Křečovice a pokračuje směr Krchleby. Celková délka je cca 43 m.
  , z důvodu II. etapy výstavby splaškové kanalizace v obci Křečovice. ; Objížďka – obousměrná: silnice III/10519 – silnice II/105, Křečovice, okr. Benešov, přes: Krchleby, silnice II/114 (Neveklov), Objízdná trasa je vedena obousměrně po silnicích č. III/10519, III/11432, II/114 a II/105 v celkové délce 11 km., Vydal: Městský úřad Benešov

  Martin Švec

  viz. předchozí odpověď.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.