Forums Western Europe Sweden Långsam behandling av editeringar

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Mikael Dúi Bolinder 4 years, 3 months ago
 • Martin Andersson

  Jag gör både editeringar i Map Creator och i Google Maps. En stor skillnad mellan systemen är hur lång tid det tar att få förslag på förändringar att antas eller avslås. Jag kan göra samma editering i båda systemen och får ofta svar från Google inom 1 – 2 timmar men ibland tar det upp till 2 dygn. I Map Creator tar det ofta mycket lång tid, veckor eller månader innan ett förslag på förändring har utvärderats. Vissa förslag har legat för utvärdering mycket längre än så. Sen tar det ytterligare tid innan den syns i wego.here.com

  Jag kör en skoda med navigation som vad jag förstår får sitt material från HERE. Skoda lägger ut uppdaterade kartor två gånger per år. Även här verkar det finnas en lång fördröjning. Förändringar som accepterats i Map Creator syns inte i nästa uppdatering av skodas kartor.

  Hela konceptet med personer som har lokalkännedom och som ideellt arbtar med att uppdatera kartor i Map Creator tycker jag är suveränt. Däremot finns det en stor förbättringspotential för HERE när det gäller den tid det tar att utvärdera förslagen till förändringar och sen få ut dem till biltillverkarnas navigationssystem.

  Mikael Dúi Bolinder

  Tycker också det går lite långsammare med HERE Maps, nästan lite för långsamt. Tycker verktygen man använder för att granska andras ändringar är sådär, t.ex. kan man inte tydligt se hur vägen/platsen var innan ändringen. T.ex., har en plats flyttats 10 meter eller 10 mil? Kanske därför det är så få som granskar andras ändringar.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.