Forums Eastern Europe Poland Jak zmienić miejscowość, do której jest przypisany obszar -granice miejscowości?

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Marie Sitrova 10 months, 2 weeks ago
  • Marek Borucinski

    Wskazany obszar należy w rzeczywistości do miejscowości Marylka, natomiast mapa przyporządkowuje go do miejscowości Prace Małe. Dotyczy to także wielu sąsiednich obszarów, w tym części położonej w pobliżu ulicy Akacjowej oraz dodanej przeze mnie wczoraj ulicy Dębowej. Można to zweryfikować porównując z Geoportalem.
    W MapCreator nie znalazłem możliwości przesuwania granic między miejscowościami – czy jest taka?

    Marie Sitrova

    Dziękujemy za zgłoszenie, poprawiliśmy granice miejscowości Prace Małe i Marylka. Zmiana wkrótce będzie widoczna na naszych mapach. Niestety w Map Creatorze nie ma możliwości przesuwania granic. Takie przypadki można jedynie zgłaszać jako błąd.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.