Forums Western Europe Sweden Hastighetsbegränsning

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Mikael Dúi Bolinder 4 years, 5 months ago
  • Kalle Nilsson

    Varför finns det så många vägar som har fel hastighet både inom tätbebyggt område och skogsvägar blir det 30 km helt plötsligt?

    Mikael Dúi Bolinder

    Du kan själv ändra det i Map Creator, https://mapcreator.here.com/mapcreator.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.