Forums Eastern Europe Poland Błąd

This topic contains 1 replies, has 2 voice, and was last updated by Magdalena Bieniasz 2 years, 6 months ago
  • Janusz Leszczyński

    Tej drogi nie ma !!

    Magdalena Bieniasz

    Geometria drogi jest zakodowana zgodnie z naszą specyfikacją, ale dodano zakaz jazdy w lewo z drogi dochodzącej od ulicy Baildona.
    pozdrawiam.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.