Forums Eastern Europe Serbia Избор пута Reply To: Избор пута

Milica Čiča

Поздрав Марко,

Захваљујем се на јављању. Ово је право место управо за такве недоумице.

У нашој категоризацији постоји 5 функцијских класа које одређују путеве.

Резиденцијални путеви су сви они путеви који нису државни, магистрални, регионални. Дакле, сви остали.

Локални путеви су они путеви који воде до нечега, Као пример ћемо дати пут до бензинске пумпе.

За сва питања и недоумице ту смо.
Милица