Forums Eastern Europe Serbia Ispravk Reply To: Ispravk

Milica Čiča

Pozdrav. Ovo je mesto za diskusije na temu MapCreator. Zamolila bih Vas da sve ispravke i komentare koje imate pošaljete putem Map Feedback opcije sa što detaljnijim objašnjenjem.