Forums South East Asia Malaysia Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang Reply To: Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang

Pilm Kalumpang Selangor

Terima kasih…Bagaimana saya ingin tukar nama tempat berkenaan kepada nama yang sebetulnya? kerana nama tempat tersebut adalah Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang…”Pusat Komuniti Anda” merupakan tagline bagi Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang berkenaan. Terima kasih.