Forums South East Asia Malaysia Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang Reply To: Pusat Internet 1Malaysia Kalumpang

Ronny Mile

Selamat Tengahari,

Adakah encik ingin menyatakan bahawa POI tersbut wujud?
Sekiranya ‘YA’, encik/cik boleh melayari Map Creator Website (https://mapcreator.here.com) dan boleh ‘edit’ di sana.