Forums Eastern Europe Estonia Map Creatori nipid Reply To: Map Creatori nipid

Ingrid HERE

Map Creatoris on võimalik vahetada taustaks olevat satelliidipilti. Klikkides all paremal nurgas “map view” peal, ilmub neli valikut. Vajutades satelliidipildi kõrval “Alternate Sat” nupule, vahetub vaikimisi kujutis teise vastu.