Forums Eastern Europe Bulgaria Грешно име Reply To: Грешно име

Aleksandar Todorov

Здравейте,

Ако Ви разбирам правилно – опитали сте се да промените името на посоченият път, който минава през месността Узана? Ако е така, то това не е правилно от гладна точка на наименоването и номерацията на пътищата в България, от една страна според националната класификация, от друга и според правилата за наименоване и номерация на пътищата в картата на ХИЪР.
Ако сте искали да наименовате местността, представена като полигон, за съжаление това не е възможно в картата на ХИЪР, където не се изобразяват такъв тип обекти.
Това, което е възможно, е да бъде добавен обект от интерес (POI/Place), като туристическа атракция и това вече е направено.
Благодаря за желанието да подобрите качеството на картата на ХИЪР!
Поздрави от екипът на ХИЪР България.