Forums Eastern Europe Bulgaria t Reply To: t

Aleksandar Todorov

🙂 Да, уви има такива празнини. И винаги ще има, ако целта е да обхванем и интегрираме в карата на HERE промените, които се случват непрекъснато и навсякъде. Ние за това сме тук, но без ваша помощ не бихме могли да се справим, и затова чрез програмата HERE Map Creator разчитаме на информация от всеки, който желае да ни я предостави, информация за промените, които се случват в заобикалящата ни среда и са в обхвата на съдържанието на картата на ХИЪР – пътища, вертикална и хоризонтална маркировка, обекти и мн. др. Понастоящем в MAP Creator може да се нанасят една малка част от над 200та атрибута, които се съдържат в карата на HERE, но засега това е достатъчно.
Добре си дошъл и успех! Можеш да се обръщаш към нас при всякакви въпроси свързани с програмата и картата на ХИЪР. Дали разгледа клиповете в YouTube, които ти изпратих в предишния отгвор? Там е показано как се добавят обекти, нови пътища и други. Ако все още имаш въпроси по добавянето на обекти или друго, пиши пак.
Поздрави от екипът на ХИЪР България!